X

עגלה

עגלת הקניות שלך ריקה

עבור לחנות
משלוח חינם בקנייה מעל 1,000₪
לתשלום
תמונת נושא

מידיניות שימוש בתוכנת Smart Scale

3DB8B2CA-21F1-4E31-83E2-35AFF9EA5376 Created with sketchtool. דברו איתנו CDE93192-0C6A-409D-880D-9BE72A560619 Created with sketchtool. וואטסאפ

דברו איתנו

השאירו פרטים ונחזור אליכם במהרה!
  מדיניות שימוש וגיבוי בתוכנת Smart Scale

  להורדת המדיניות המלאה לחצו כאן.

  מדיניות השימוש מסמך זה הנו הסכם משפטי.
  בשימושך או בכניסתך לשירותי התוכנות, או כאשר אתה נותן רשות לכל אדם אחר, להשתמש או להיכנס עבורך לשירותי התוכנות, הנך מסכים למדיניות השימוש, באופן אישי כבעלים,
  או כמשתמש מורשה מטעם הבעלים, לפי העניין.

  שימוש בתוכנה מהווה הסכמה לתנאים הבאים:

  חברת מאזני הארץ בע”מ היא בעלת התוכנה וזכויות היוצרים בה.
  ללקוח ניתנת רשות שימוש בלבד ואין להתיר לצד שלישי להשתמש בתוכנה לכל מטרה שהיא.
  התוכנה ועדכוניה במסגרת השירות, ניתנים למשתמש כמות שהם.
  אין התוכנה באה במקום כישוריו המקצועיים של הלקוח ו/או האנשים הפועלים מטעמו.
  השימוש בתוכנה וביצועיה (שעשויים להשתנות במהלך העדכונים) וכן התאמתם למטרות או שימושים מסוימים, הינם באחריות הלקוח ובפיקוחו בלבד.
  מאזני הארץ בע”מ אינה אחראית באופן כלשהו לתוצאות השימוש בתוכנה, להפסד הכנסה אובדן רווח או כל נזק אחר הנובע מכך.
  המשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה לעניינים אלה.
  הרשיון לתוכנה אינו ניתן להעברה במסגרת השרות לתוכנה, ידוע ללקוח שהתוכנה קצובה בזמן ויש לחדשה אחת לשנה, וזה תנאי להמשך עבודה רציפה בתוכנה.
  ברור ללקוח שהתוכנה שרכש הינה “תוכנת מדף” ושבמקרים מסוימים, התוכנה ו/או עדכון חדש עלול להכיל שגיאות או שינויים שלא תמיד יעלו בקנה אחד עם דרישותיו והוא מוותר על כל טענה לחברה בעניין זה.
  מאזני הארץ בע”מ תפעל ככל האפשר לתיקון תקלות/שגיאות בנות שחזור במהירות האפשרית או לחילופין תציע דרך לעקיפתן.
  בכל מקרה, תיקונים ועדכונים לתוכנה, יסופקו רק ללקוחות הנמצאים בשירות בעת הפצת העדכון.
  מאזני הארץ בע”מ אינה אחראית להעדר וירוסים במחשבי הלקוח, בעיות בחומרה, ברשת הלקוח או במערכת ההפעלה, ואינה מבצעת בהם שינויים או תיקונים.
  כמו כן, אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עקב התקנת התוכנה או התקנת עדכון לתוכנה.
  מאזני הארץ בע”מ אינה מתחייבת להתאמת גרסאות ישנות של התוכנה לרכיבי עמדת עבודה מתקדמים ו\או מערכות הפעלה מתקדמות.

  גיבויים בתוכנת Smart Scale –

  אנו מדגישים את חשיבות הגיבוי השוטף של נתוני התוכנה.
  הגיבוי מאפשר לשחזר את נתוני התוכנה אם הם נפגעו מסיבות שונות, כגון: חלה תקלה במחשב, המחשב נגנב, המחשב נשרף, וירוס כופר וכד’.
  הגיבוי מכיל את כל נתוני השקילה מתחילת העבודה ועד לתאריך ביצוע הגיבוי, לכן הוא מאפשר לשחזר את כל הנתונים כפי שהיו לפני התקלה.
  ללא גיבוי תאלצו, בעת תקלה במחשב או אם כתוצאה מגניבת המחשב, להקיש כל הנתונים מחדש תהליך ביצוע הגיבוי נכנסים למסך הגדרות מתקדמות > מסמנים *גיבוי אוטומטי* בוחרים נתיב לגיבוי >
  בוחרים את שעת הגיבוי וכל יום בשעה שנבחרה יתבצע גיבוי נתונים בתצורת backup image DB.
  במידת הצורך נציג טכני של חברת מאזני הארץ בע”מ יעזור ללקוח ככל האפשר להגדיר זאת.
  הגיבוי (שנערך דרך הגדרות התוכנה) נשמר בדיסק המקומי של המחשב, מסד הנתונים מאוד חשוב ורצוי מאוד להעתיק את קבצי הגיבויים למדיה חיצונית.
  מומלץ לבצע את הגיבוי לאחד מאמצעי הגיבוי הבאים:
  דיסק גיבוי, Disk on Key חיצוני נייד, הארד דיסק נייד, גיבוי לענן ועוד.
  רצוי להחזיק אמצעי גיבוי נפרד לכל יום בשבוע, כך שגיבוי שנעשה היום אינו מוחק את הגיבוי שנעשה אתמול.
  יש לבדוק מעת לעת שהגיבויים תקינים.
  בעת הבדיקה רצוי לשחזר את הגיבוי במחשב שאינו המחשב הראשי של החברה.

  המלצות:
  יש להקפיד להוציא, אחת לשבוע, גיבוי מחוץ למשרד על מנת שבמקרה של פריצה למשרד יישאר בידכם עותק אנשי המחשוב של החברה להלן:
  (הלקוח) צריכים לבדוק לעיתים קרובות, האם יש מקום פנוי בדיסק הקשיח בו מותקנת תוכנת להבטחת הפעילות התקינה של הגיבוי.
  קובצי גיבוי ישנים יימחקו מהמחשב ע”י אנשי המחשוב של .החברה (ולא ע”י מאזני הארץ בע”מ)
  גובה החבות שיש בין מפתח התוכנה למזמין אינו יעלה על סך התמורה שישלם עבור רישיון השימוש.
  בשום מקרה מפתח התוכנה לא יהא אחראי לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהוא כולל כל, בלי יוצא מן הכלל המקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית,
  איבוד של מידע עסקי, או כל אבדה כספית או עסקית זאת או אחרת, הקשורים במישרין או בעקיפין לתוכנה וצפייה בדוחות בזמן אמת ONLINE.

  מאזני הארץ מציעה ללקוחותיה גיבוי בענן בתוספת תשלום פנה לנציג החברה מאזני הארץ בע”מ 073-3701111 או באתר החברה www.scale-israel.co.il.

  מובהר ומוסכם
  ידוע ללקוח, כי השירות, מעצם טיבו, חשוף לסיכונים שונים ומרובים, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, גילוי, חשיפה, אבדן ואבדן מידע,
  מחיקה, פגיעה, שיבוש, כישלון השירות, העתקה, גניבה ,התחזות, חדירה של גורם בלתי מורשה, חדירת וירוסים, תכנות פוגעניות ועוד.
  מאזני הארץ בע”מ משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים מסוג זה, אך ידוע ללקוח כי אין אפשרות מוחלטת להגן ולשמור על המידע ולמנוע את הסיכונים הכרוכים בשירות.
  הלקוח מאשר ומצהיר, כי ידועים לו הסיכונים הכרוכים בשירות וכי השימוש שהוא עושה בשירות הינו על אחריותו הבלעדית והמוחלטת, כי הוא אינו מסתמך על השירות
  וכי הוא מוותר על כל טענה ותביעה כלפי מאזני הארץ בע”מ ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שעלול להיגרם בקשר עם השירות, מכל סיבה שהיא.

  להתאמת המשקל המתאים עבורכם

  צוות עובדי החברה יתאים את סוג המשקל לצרכים השונים שלכם

   3DB8B2CA-21F1-4E31-83E2-35AFF9EA5376 Created with sketchtool. דברו איתנו CDE93192-0C6A-409D-880D-9BE72A560619 Created with sketchtool. וואטסאפ

   דברו איתנו

   השאירו פרטים ונחזור אליכם במהרה!